Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Trzebuska, Trzeboś - Zarządzenie 277/2008

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 277/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 10 czerwca 2008 roku


WYKAZ
gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży

 

Lp

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wartość gruntu

Forma zbycia


Uwagi

1.

2.


 

Trzebuska

Trzeboś

 

decyzja

G.V-7723-1/39/08
 

129 619

1737/2

631

0.03 ha

0.13 ha

działka położona jest w terenach budowlanych

działka ma możliwość uzbrojenia w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, telefoniczną

działka położona jest w terenach budowlanych

działka ma możliwość uzbrojenia w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, telefoniczną

2 300.00

8 300.00

 

przetargowa

przetargowa

 

dolicza się 22% podatku VAT

dolicza się 22 % podatku VAT

Osoby, którym stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity : Dz. U. Nr 261 z 2004 roku poz. 2603 z późniejszymi zmianami / przysługuje pierwszeństwo w nabyciu objętej wykazem nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni od dnia jego wywieszenia złożyć w tut. Urzędzie wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.