Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Nienadówka - Zarządzenie nr 305/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 305/2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 2 września 2008 roku

WYKAZ

gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do oddania w dzierżawę
Lp.

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia dzierżawiona

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu

Okres umowy

Uwagi

1.

Nienadówka

1Z/00127737/0

cz. 815/2

1800 m2

tereny budowlane 

1 000.00 zł

brutto

3 lata

 Tytuł: Nienadówka - Zarządzenie nr 305/2008
Publikator: Lesław Gut
Data tworzenia: 2008.09.02
Data publikacji: 2008.09.05