Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Wólka Niedźwiedzka - Zarządzenie nr 315/2008

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 315/2008

Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp

z dnia 1 października 2008 roku


 


WYKAZ

gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży
 

Lp

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wartość gruntu

Forma zbycia


Uwagi

1.


 

Wólka Niedźwiedzka

 

132 915 

2261/7

 

4.0001ha
 

działka położona jest w terenach rolnych

działka ma możliwość uzbrojenia w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telefoniczną

125 000.00
 

przetargowa


 


 

-Burmistrz Gminy i Miasta

mgr Andrzej Ożóg