Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Trzeboś - Zarządzenie nr 333/2008

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 333/2008

Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp

z dnia 02 grudnia 2008 rokuWYKAZ

gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedażyLp

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wartość gruntu

Forma zbycia


Uwagi

1.

 

Trzeboś

 

143968

3018/2

0.0860 ha

działka położona jest w terenach strefy koncentracji budownictwa – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodznnej

działka ma możliwość uzbrojenia w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telefoniczną

12 500.00


 

przetargowa
 

do ceny sprzdaży zostanie doliczo-ny

podatek VAT-


Osoby, którym stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zmianami / przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni od jego wywieszenia złożyć w siedzibie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje dotyczące ww eruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 pok. 2 lub pod nr telefonu 017 – 7729-019 wewn. 12 w godzinach od 7.30 do 15.30.


Tytuł: Trzeboś - Zarządzenie nr 333/2008
Publikator: Lesław Gut
Data publikacji: 2008.12.03