Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Wykaz gruntów mienia komunalnego do dzierżawy i sprzedaży - Trzeboś - Zarządzenie nr 360/2009

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 360/2009

Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

WYKAZ

gruntów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży

 

Lp

Miejscowość

Oznaczenie KW

Numer działki

Powierzchnia

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Wartość gruntu

Forma zbycia

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

2.

Trzeboś

 

 

 

 

 

 

Trzeboś

134119

 

 

 

 

 

 

134119

271/4

 

 

 

 

 

 

1359/3

0.0240 ha

 

 

 

 

 

 

0.3212 ha

działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem RM- tereny rolno- osadnicze

działka ma możliwość uzbrojenia w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telefoniczną

działka leży w terenach oznaczonych symbolem R- tereny rolne

działka ma możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, gazową, wodociągową i kanalizację sanitarną

2 050.00

 

 

 

 

 

 

33 000.00

bezprzetargow

 

 

 

 

 

 

przetarg

do ceny sprzedaży zostanie doliczony

podatek VAT

 

 

 

 

Osoby, którym stosownie do treści art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zmianami/ przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni od jego wywieszenia złożyć w siedzibie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje dotyczące ww nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 pok. 2 lub pod nr telefonu 017 – 7729-019 wewn. 12 w godzinach od 7.30 do 15.30.