Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Jednostki Organizacyjne

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższego menu.

Zespół Oświatowy w Sokołowie Młp. (zlikwidowany)

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

Zespół Szkół w Trzebosi

Zespół Szkół nr 1 w Nienadówce

Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce

Zespół Szkół w Górnie

Zespół Szkół w Trzebusce

Zespół Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Górnie

Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołowskiej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebosi

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebosi

Szkoła Podstawowa w Turzy

Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Młp.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (zlikwidowany)

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sokołowie Malopolskim