Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Instrukcja Obsługi

Menu przedmiotowe ( lewa strona ekranu ) - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP. 

www.bip.gov.pl ( lewa część nagłówka BIP ) - adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami. 

Szukaj - wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - pracownik Podmiotu.