Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Złożenie wniosku do Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Młp.


Adresy Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

Wniosek ogólny do Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Młp.:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (złożenie wniosku wymaga posiadania konta użytkownika na portalu www.epuap.gov.pl - konto jest bezpłatne.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (pon.-ptk. 7:30-15:30)  do Sekretariatu, pok. nr 6 na następujących nośnikach danych:
   
 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW lub DVD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
   
 • ODT, DOC, RTF
 • ODS, XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP
   
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.